<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Untitled Document

De Website van Nico en Elly

Dit is de website van Nico en Elly.

Aan de site wordt nog klaar, dus even geduld.

Elly heeft een IMinor gevolgd (2010) waarin ze verschillende technieken geleerd heeft om een website te bouwen.

Een kleine inpressie wat ik allemaal geleerd heb: klik hier >>>